1. Order Confirmation

By accepting these terms and conditions, and upon confirmation of the customer’s order, a written and binding agreement is entered into between the customer and fibr.cc. Once an order is completed on fibr.cc, the customer will automatically receive a confirmation of the purchase. In case of errors or omissions in the order fibr.cc reserves the right NOT to send the product to the customer, and thus cancel the order.

 

2. Age Restriction

If the customer is under 18, permission must be obtained from a parent or other person of authority.

 

3. Payment

Fibr.cc accepts the following payment methods: VISA, MasterCard and PayPal. If payment is by debit or credit card, the customer must enter all the necessary information on the card and, in the case of a transaction with 3D Secure, the security code. All information is sent securely to fibr.cc, using SSL (Secure Socket Layer) through an encrypted connection. This prevents any unknown and unauthorized sources from accessing customer information. As soon as Fibr.cc have received the payment, your order will be prepared and shipped. Fibr.cc does not store customer credit card information after completing the transaction. If payment is through PayPal, the customer can safely transfer money for the transaction with SSL (Secure Socket Layer) and an encrypted connection.

 

All prices include Danish VAT. Prices are without shipping or other services that fibr.cc may offer. Fibr.cc reserves the right to change prices at any time. On fibr.cc prices are shown in the following currencies: Danish Kroner (DKK) and Euro (EUR).

 

4. Local levies

Please note that local import duties vary by country and region. These taxes are to be paid by the customer.

 

5. Returns

Returns must be notified within 14 days of receipt. The item must be returned within 14 calendar days from the date of notification. The product must be returned in original packaging with hang tags and other labelling. A purchase can be undone, even though the product has been used. If the item is used, a specific assessment will be made of what a used item can be sold at to another consumer. A possible worthy degradation will be imposed on the buyer. Shipments  do not include return label, and return costs are the responsibility of the customer. All returns that do not meet the above requirements will be rejected by fibr.cc. Please note that the customer must retain the receipt of the return shipment until the product is received and refunded by fibr.cc.

 

If the customer wishes to exchange an item, this can be done by placing a new order and returning the unwanted item. Once the returned product is received by fibr.cc, the item(s) is (are) refunded.

 

6. Warranty

All products from fibr.cc come with a 2 year manufacturing warranty. This guarantee includes faults in the fabric, workmanship and other manufacturing related errors. The warranty does not apply to defects caused by normal wear and tear. For warranty claims please contact customer service at: info@fibr.cc

 

7. Shipping

Fibr.cc reserves the right to choose freight operator to ensure best price and service. All shipments are insured and Track & Trace information is e-mailed to the customer upon dispatch from fibr.cc.
Shipping times: Europe 1-3 business days, outside Europe 3-5 days. Fibr.cc accepts no responsibility for delays in customs processes outside the EU. Shipping times are guidelines. Shipping costs vary from country to country. The prices are shown on fibr.cc and are added to the order at checkout. Customer Service is at the customer’s disposal to answer any questions regarding shipping costs on info@fibr.cc, tel +45 2656 2076

 

Fibr.cc reserves the right to request additional shipping costs from the customer on orders for multiple items.

 

8. Privacy

Fibr.cc treats customer information with discretion. No information will be disclosed to third parties.

 

9. Cookies

Fibr.cc collects information about customer behavior on the website with the use of cookies. A cookie is a small text file placed on the client computer’s hard drive which track the customer’s behavior. Cookies are used to personalize the customer’s online experience on fibr.cc. Cookies are reliable files that can execute program code, cannot transmit viruses and cannot be used to gather information about the customer’s internet use on external sites. Fibr.cc does not use cookies to collect or store personal information. The customer may choose not to accept cookies. Most Internet browsers allow you to delete or block cookies and to ask for the customer’s consent before a cookie is stored. Managing cookies is in the web browser’s preferences. Please note that if the customer does not wish to use cookies when visiting fibr.cc, it may have an impact on the buying experience. Fibr.cc uses cookies to keep the customer’s shopping cart updated and cookies are also required to execute a checkout.

 

10. FIBR.CC uses the following cookies

Fibr.cc use cookies for the following general purposes: user functionality, statistics, sales and advertising. The functional cookies are used to ensure that fibr.cc works as intended, which amongst other things, allows customers to be able to add items to the cart, complete a purchase etc. No personal information is stored and cookies are automatically deleted when the browser is closed. We use Google Analytics to collect web statistics regarding which pages are visited, traffic referrals etc. This information is used to measure and improve the customer experience as well as analyzing up on sales and advertising campaigns.

 

11. Company Information

WWW.FIBR.CC is the official online shop for Fibr ApS.

Fibr Aps is governed by Danish law and registered in Denmark at:

Fibr ApS, c/o Jens Kruse, Gentoftegade 48, 1, 2820 Gentofte, Denmark

VAT: DK 36 48 83 79

Tel: +45 2656 2076

Email: info@fibr.cc

1. Ordrebekræftelse

Når du bekræfter din bestilling og accepterer disse vilkår og betingelser indgås en skriftlig og bindende aftale mellem dig (herefter: kunden) og fibr.cc. Når en bestilling er gennemført hos fibr.cc vil kunden automatisk modtage en bekræftelse af købet. I tilfælde af fejl eller mangler vedrørende bestillingen forbeholder fibr.cc sig ret til at annullere ordren.

 

2. Aldersbegrænsning

Hvis kunden er under 18 år, skal tilladelse indhentes fra en forælder eller værge.

 

3. Betaling

Fibr.cc accepterer VISA, MasterCard og PayPal. Hvis betalingen sker med betalingskort eller kreditkort, skal kunden indtaste alle de nødvendige oplysninger vedrørende kortet. Der er tale om en transaktion med 3D Secure sikkerhedskode. Alle betalingsoplysninger bliver sendt krypteret ved hjælp af SSL (Secure Socket Layer) til fibr.cc. Dette forhindrer ukendte og uautoriserede kilder fra at få adgang til kundeoplysninger. Fibr.cc hæver først betaling på kundens kort ved afsendelse af ordre. Fibr.cc gemmer ikke kundens kreditkortoplysninger efter endt transaktion. Hvis betalingen sker gennem PayPal, kan kunden ligeledes gennemføre transaktionen med SSL (Secure Socket Layer) og en krypteret forbindelse.

 

Alle priser er inklusive dansk moms. Priserne er eksklusive fragt. Fibr.cc  forbeholder sig ret til at ændre priserne til enhver tid. På fibr.cc er priserne vist i følgende valutaer: Danske kroner (DKK) og Euro (EUR).

 

4. Lokale afgifter

Bemærk venligst, at lokale importafgifter, toldbehandling mm. varierer fra land til land. Disse afgifter betales af kunden.

 

5. Retur

Ønskes en vare returneret skal det meddeles fibr.cc senest 14 dage fra modtagelse. Varen skal returneres inden 14 kalenderdage fra datoen for meddelelsen. Varen skal returneres i original emballage, inklusive hangtags samt øvrig mærkning. Et køb kan fortrydes, selvom varen har været brugt. Hvis varen er brugt, bliver der lavet en konkret vurdering af, hvad varen kan sælges for, til en anden forbruger. En evt. værdiforringelse vil blive pålagt køber. Forsendelser omfatter ikke returlabel, og retur omkostninger er det kundens ansvar. Alle krav som ikke opfylder ovenstående betingelser vil blive afvist af fibr.cc. Bemærk venligst, at kunden skal bevare dokumentation for returforsendelse indtil produktet er modtaget og refunderet af fibr.cc.

 

Såfremt kunden ønsker at bytte en vare, kan dette gøres ved at placere en ny ordre og returnere den uønskede vare. Når den returnerede vare er modtaget af fibr.cc refunderes i henhold til ovenstående betingelser.

 

6. Garanti

Alle produkter fra fibr.cc kommer med en 2 års fremstillinsgaranti. Denne garanti omfatter fejl i materialer, håndværk og andre produktionsrelaterede fejl. Garantien gælder ikke for defekter som skyldes normal slitage. For garantikrav bedes du kontakte kundeservice på info@fibr.cc

 

7. Forsendelse

Fibr.cc forbeholder sig ret til at vælge speditør så bedst mulige priser og leveringsforhold kan sikres. Alle forsendelser er forsikret. Ved afsendelse fra fibr.cc e-mailes track & trace information til kunden.
Leveringstider: Europa 1-3 hverdage, uden for Europa 3-5 hverdage. Fibr.cc påtager sig intet ansvar for forsinkelser i toldprocesserne uden for EU. Forsendelses tider er vejledende.

 

Forsendelsesomkostninger varierer fra land til land. Priserne vises på fibr.cc og tillægges ordren når en kunden placerer en ordre. Kontakt venligst kundeservice angående spørgsmål vedrørende forsendelsesomkostninger: info@fibr.cc, telefon +45 2656 2076. Fibr.cc forbeholder sig ret til at anmode om yderligere forsendelsesomkostninger fra kunden om ordrer på flere elementer.

 

8. Fortrolighed

Fibr.cc behandler kundeoplysninger med diskretion. Ingen oplysninger vil blive videregivet til tredjemand.

 

9. Cookies

Fibr.cc indsamler oplysninger om kundernes adfærd på hjemmesiden med brug af cookies. En cookie er en lille tekstfil, placeret på kundens computers harddisk, der sporer kundens adfærd. Cookies bruges til at personliggøre kundens online oplevelse på fibr.cc. Cookies er pålidelige filer, der kan udføre programkode, kan ikke overføre virus og kan ikke bruges til at indsamle oplysninger om kundens brug på eksterne websteder på www. Fibr.cc bruger ikke cookies til at indsamle eller opbevare personlige oplysninger. Kunden kan vælge ikke at acceptere cookies. De fleste internetbrowsere giver dig mulighed for at slette eller blokere cookies. Fibr.cc beder om kundens samtykke, før der gemmes en cookie.  Bemærk, at hvis kunden ikke ønsker at bruge cookies ved besøg på fibr.cc kan det have indflydelse på købsoplevelse.

 

10. Fibr.cc anvender følgende cookies

Fibr.cc bruger cookies til følgende generelle formål: Brugerfunktionalitet, statistik, salg og reklame. De funktionelle cookies bruges til at sikre, at fibr.cc fungerer efter hensigten, hvilket blandt andet gør det muligt for kunderne at kunne føje elementer til indkøbskurven, gennemføre et køb etc. Ingen personlige oplysninger gemmes og cookies slettes automatisk, når browseren er lukket. Vi bruger tjenester fra Google (Google Analytics) til at indsamle webstatistik.

 

Cookies fra Google Analytics giver fibr.cc muligheden for at se hvilke sider der besøges, trafik henvisninger etc. Disse oplysninger bruges til at måle og forbedre købsoplevelsen samt analysere vores kommunikation.

 

11. Information om virksomheden

WWW.FIBR.CC er den officielle online shop for Fibr ApS. Fibr ApS er underlagt dansk lovgivning og er registreret i Danmark.

 

Fibr ApS, c/o Jens Kruse, Gentoftegade 48, 1, 2820 Gentofte, Denmark

CVR: 36488379

Tel: +45 2656 2076

Email: info@fibr.cc